Franciszkanie świeccy poprzez profesję

zobowiązują się żyć w swoim świeckim stanie

Ewangelią według duchowości franciszkańskiej.

(KG 8.1)

 

 

DNI  DUCHOWOŚCI FRANCISZKAŃSKIEJ

6 -  8  września 2019r.

 

 

 

SIOSTRY I  BRACIA  W ŚWIĘTYM NASZYM OJCU FRANCISZKU

 

 

Konstytucje Generalne FZŚ w art. 8 stanowią:

1. Franciszkanie świeccy poprzez profesję zobowiązują się żyć w swoim świeckim stanie Ewangelią wg duchowości franciszkańskiej.

2. Starają się w świetle wiary pogłębiać wartości i zasady życia ewangelicznego, zgodnie z Regułą FZŚ, na podejmowanej nieustannie drodze nawrócenia i formacji (...).

 

Tegoroczne dni duchowości franciszkańskiej mają nam dopomóc w wypełnianiu ww. zadań w naszym codziennym życiu. Mają nam wskazać wartości duchowości franciszkańskiej i także zasady życia, abyśmy poprzez przemianę wewnętrzną mogli tak kształtować swój sposób myślenia i działania jak to czynił św. Franciszek.

 

Dlatego też zapraszamy Was na Dni Duchowości Franciszkańskiej do Domu Pielgrzyma na Górę św. Anny w dniach  6 – 8 września 2019r., rozpoczęcie w piątek godz.1700, które poprowadzi nasz asystent o. Marian Szymański OFM Conv.

Do uczestnictwa w Dniach Duchowości zapraszamy wszystkie Siostry i wszystkich Braci, a szczególnie powinni w nich wziąć udział przełożeni wspólnot miejscowych oraz mistrzowie formacji, gdyż to oni mają we wspólnotach koordynować działania formacyjne, pouczać i umacniać Siostry i Braci będących w okresie formacyjnym, dla nich to zostanie przeprowadzone szkolenie, które poprowadzi Radna ds. formacji w Regionie siostra Jolanta Nowińska.

 

Drogie Przełożone, Drodzy Przełożeni Wspólnot miejscowych, wspierajcie i zachęcajcie słowem i przykładem Siostry i Braci do udziału w Dniach Duchowości. Pamiętajmy, abyśmy wdzięczni za dar powołania odpowiedzieli modlitwą i czynem, a przez swoje świadectwo życia innym mogli pomagać w dążeniu do doskonałości chrześcijańskiej.

 

Z franciszkańskim pozdrowieniem  POKÓJ  I  DOBRO

 

 

W imieniu Rady Regionalnej

s. Urszula Szramka

przełożona regionalna

Góra św. Anny, dnia 08.08.2019r.                            

 

PROGRAM   DNI  DUCHOWOŚCI   FZŚ

w dniach od  06.09.  do 08.09.2019 r.

 

06.09. 2019 - piątek

1700      - Nieszpory, Konferencja o. Mariana

1800      - Kolacja

1900      - Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

2000      - Msza św. z nauką

2100      - Apel Jasnogórski

 

07.09. 2019 - sobota

  730      - Modlitwy poranne, Jutrznia

  800      - Śniadanie

  900      - Konferencje:   -  Ojca Mariana „apostolat w FZŚ”

                                    - Szkolenie formacyjne dla przełożonych wspólnot miejscowych

                                        i mistrzów formacji – poprowadzi Radna ds. formacji w Regionie. 

1015      - Koronka franciszkańska ku czci Siedmiu Radości NMP

1100       - Msza św. z nauką

1230      - Obiad

1500   - Adoracja Najświętszego Sakramentu, Koronka do Miłosierdzia Bożego

1600   - Konferencja o. Mariana

1730      - Nieszpory

1800   - Kolacja

1900      - Wieczór braterski, rozmowy, świadectwa, zapytania.

2100      -Apel i wystawienie Najświętszego Sakramentu - całonocna adoracja w ciszy.

 

08.09. 2019 - niedziela

  730      - Modlitwy poranne, Jutrznia.

  800      - Śniadanie

  900      - Godzinki ku czci św. Franciszka z Asyżu i Litania 

1000      - Msza św. z nauką, błogosławieństwo sakramentalne, rozesłanie 

1200      - Obiad