b_246_328_16777215_00_images_Grafiki_Varia_fotolia_27796688.jpg

Teologia

Sakrament chrztu należy – obok bierzmowania i Eucharystii – do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. „Chrzcić” – oznacza zanurzać w wodzie. Każdy ochrzczony zostaje zanurzony w śmierci Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim jako „nowe stworzenie” (2 Kor 5,17). Chrystus rozpoczął swoją publiczną działalność od przyjęcia chrztu w Jordanie. Po swoim zmartwychwstaniu ustanowił nowy chrzest. Uznał, że podobnie jak Żydzi mieli swoje obrzezanie, tak chrześcijanie będą mieli chrzest jako „niezatarte duchowe znamię” – znak włączenia ich do wspólnoty Kościoła. Jezus dał Apostołom nakaz: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19-20).

Ostatecznie w Kościele przyjął się zwyczaj chrztu dzieci. Jednak nie zanikła zupełnie praktyka udzielania tego sakramentu także osobom dorosłym, które z różnych względów nie przyjęły chrztu w dzieciństwie. Podobnie, jak w starożytności, dorośli muszą przejść odpowiednie przygotowanie. Sakrament chrztu może przyjąć każdy, kto nie był wcześniej ochrzczony. Chrzest jest konieczny do zbawienia dla tych, którzy poznali Ewangelię i którzy mieli możliwość proszenia o ten sakrament. W razie konieczności (np. zagrożenie życia nie ochrzczonego dziecka), może ochrzcić każda osoba, pod warunkiem, że chce uczynić to, co czyni Kościół, gdy chrzci. Wystarczy odrobina wody, którą zostanie polana głowa kandydata i wypowiedzenie formuły chrzcielnej: „Imię oraz ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.

Chrzest odpuszcza grzech pierworodny, wszystkie grzechy osobiste, a także kary za grzech. Jednoczy także z Chrystusem i pozwala uczestniczyć w Jego kapłaństwie, daje uczestnictwo w życiu Trójcy Świętej oraz włącza we wspólnotę Kościoła. Obdarowuje również cnotami – wiarą, nadzieją i miłością i darami Ducha Świętego. Każdy ochrzczony zostaje opieczętowany niezniszczalnym duchowym znamieniem i już na zawsze przynależy do Chrystusa.
 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO W NASZEJ PARAFII

Udzielanie

Sakramentu Chrztu Świętego udzielamy w naszej Parafii w niedziele. 

Nauki przedchrzcielne

Na nauki prosimy się umówić indywidualnie w kancelarii parafialnej przy zapisaniu dziecka do Chrztu.

Wymagane dokumenty

• świadectwo urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (do wglądu)
• dokumenty tożsamości rodziców (potwierdzenie zamieszkiwania na terenie naszej parafii)
• zaświadczenie z parafii zamieszkania, że dana osoba może być dopuszczona do godności matki lub ojca chrzestnego
• dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania)
• druk zgłoszenia dziecka do Chrztu (prosimy zgłaszać dzieci w kancelarii parafialnej co najmniej 2 tygodnie przed planowanym Chrztem)

Rodzice chrzestni

Prawo kościelne wymaga, aby rodzice chrzestni spełniali następujące warunki:
• mieli ukończony 16 rok życia
• wcześniej sami przyjęli sakramenty wtajemniczenia (Chrzest, Eucharystia, Bierzmowanie)
• prowadzili życie zgodne z wiarą katolicką

Roczki

Msze św. w intencji rocznych dzieci z danego miesiąca odprawiane są pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 9.30. Prosimy zgłaszać dzieci co najmniej 2 tygodnie przed Mszą św. rocznicową. Na Mszę św. prosimy zabrać świecę chrzcielną oraz zaprosić chrzestnych.