Redakcja

Ogólnopolska pielgrzymka FZŚ na Jasna Górę w dniu 18 i 19 lipca 2020;

Emilia Nogaj przełożona narodowa FZŚ skierowała do nas pismo oraz w załączeniu przekazano Program  nocnego czuwania 27 Ogólnopolskiej Pielgrzymki FZŚ w Polsce na Jasnej Górze. Z uwagi na trwającą pandemię koronowirusa, wiele osób nie mogło uczestniczyć w Pielgrzymce, dlatego zostaliśmy zachęceni do duchowej łączności z Jasną Górą, a przedstawiciele z regionu będą reprezentować poszczególne regiony. W związku z czym trwaliśmy w łączności duchowej i modlitewnej w swoich domach.

Dnia 15 maja 2020 w piątek o godz. 15 Wspólnota Miejscowa FZŚ w Gogolinie czuwała w łączności duchowej wraz z reprezentantami Regionu Opole-Gliwice zgromadzonymi w Sanktuarium Św. Józefa w Prudniku Lesie; podczas Wystawienia Najświętszego Sakramentu w naszym kościele parafialnym, a o godz. 16 wzięliśmy udział we Mszy Św.

Dzień pokuty – nocne czuwanie w Sanktuarium św. Józefa w Prudniku Lesie w dniu 15  maja 2020 roku; 

Wobec istniejącej sytuacji z powodu panującej pandemii koronowirusa podjęto decyzję, że o godz. 17 przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, rozpoczęto krótkie czuwanie, które zakończyło się Mszą Św. w intencji całego Regionu oraz odprawiono nabożeństwo majowe.  

W imieniu Regionu Opole-Gliwice miejscowa wspólnota FZŚ z Prudnika reprezentowała cały Region,  s. Krystyna z Opola podziękowała za 25 lat czuwania w czasie Nocy Pokuty. 

18 kwietnia 2020 r. sobota

WM FZŚ w Gogolinie trwała w łączności modlitewnej w swoich domach. O godz. 15 trwaliśmy w Godzinę Miłosierdzia w ostatnim dniu nowenny przed Świętem Miłosierdzia Bożego.

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Kochane Siostry, Drodzy Bracia!!!

Trwamy w oktawie radości Wielkanocnej, w radości i prawdzie, że Chrystus

Zmartwychwstał, prawdziwie Zmartwychwstał, Alleluja.           

Dlatego Kochani zapraszam Was do duchowej łączności i trwania na wspólnej modlitwie w sobotę 18 kwietnia 2020r.  Ten dzień miał być  naszym dniem radości, Franciszkańskim Dniem Radości, gdzie miały się spotkać trzy pokolenia Franciszkanów Świeckich:  dzieci- Rycerzy Świętego Franciszka, Młodzieży  Franciszkańskiej  i nas  Sióstr i Braci Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.  Lecz ze względu na  zaistniałą sytuację pandemii, mimo utrudnień i ograniczeń, zapraszam do duchowej łączności w swoich domach.  Proponuję Godzinę Miłosierdzia godz.15.00 kiedy trwamy w ostatnim dniu nowenny przed Świętem Miłosierdzia Bożego.

Módlmy się za siebie nawzajem, wypraszajmy Miłosierdzie dla świata 

całego, prośmy o ustanie epidemii koronawirusa. Święty Franciszek zachęcał swoich braci by trwali na wspólnotowej modlitwie za każdą siostrę i każdego brata.

Nasi Czcigodni Ojcowie Asystenci:  Ojciec Marian Szymański z  Głogówka,   Ojciec Kunibert Kubosz z Prudnika i Ojciec Bertrand Sosnitza z Opola  będą się z nami duchowo łączyć i udzielą nam wszystkim

Kapłańskiego Błogosławieństwa.

Łączę się z Wami Wszystkimi w modlitwie,  serdecznie pozdrawiam Pokój i Dobro

s. Urszula dnia 17.04.2020 r.

 

Dnia 24.03.2020 r.

Obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa jest dla nas wszystkich bardzo trudnym doświadczeniem. Zgodnie z Dekretem Biskupa Opolskiego Andrzeja Czaji z dnia 24.03.2020 r. zostały wprowadzone ograniczenia uczestnictwa we mszach świętych i nabożeństwach oraz formach świętowania. 

Bóg jest w nas, my jesteśmy świątynią Bożą i możemy Boga w nas spotkać. Ta możliwość pozostaje nam w każdej sytuacji, także wtedy, gdy nie możemy opuścić domu. Bóg nas nie opuścił: możemy się do Niego zwrócić w każdej chwili i prosić Go o zahamowanie pandemii, uzdrowienie chorych, błogosławieństwo dla lekarzy, całej służby zdrowia, władz państwowych oraz wszystkich, którzy pomagają w walce z wirusem. 

 

W związku z pandemią koronowirusa w trosce o zdrowie członków naszej Wspólnoty odwołujemy spotkania WM FZŚ w Gogolinie przy parafii NSPJ w Gogolinie  od miesiąca marca 2020 r.

 

Dnia 15 września 2019 r. ( w niedzielę ) we Wspólnocie Miejscowej FZŚ  przy parafii NSPJ w Gogolinie przeprowadzona została wizytacja pasterska i braterska. 

O godz. 11 na sumie o. Marian Szymański odprawił Mszę Św. w intencji żyjących i zmarłych członków Wspólnoty Miejscowej FZŚ w Gogolinie jak również wygłosił kazanie powołaniowe do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

O godz. 14 rozpoczęła się wizytacja pasterska, którą przeprowadził asystent regionalny o. Marian Szymański OFM Conv., który też głosił kazania w ramach Niedzieli Powołaniowej.

Wizytację braterską przeprowadziła przełożona regionu Opole-Gliwice s. Urszula Szramka, która sprawdziła wszystkie Księgi oraz Kronikę WM FZŚ w Gogolinie.

Miejscem Kapituły i Wizytacji była salka na plebani gdzie zgromadziła się  nasza wspólnota FZŚ. 

W czasie wizytacji obecny był Proboszcz Ks. Aleksander Sydor – opiekun naszej Wspólnoty.   Wizytację rozpoczęto modlitwą z Rytuału.

Podczas Kapituły i  Wizytacji obecnych było: 5 profesów i 1 nowicjuszka.

Dla celów wizytacyjnych sporządzono kwestionariusz wizytacyjny oraz Kapitularne Sprawozdanie  Finansowe   WM FZŚ w Gogolinie od dnia 23.10.2016 do dnia 15.09.2019 r.

Przeprowadzono Kapitułę Wyborczą do Rady Wspólnoty Miejscowej FZŚ w Gogolinie.

Przełożoną została wybrana:                     s. Gabriela Hellfeuer

Zastępcą przełożonej została wybrana:       s. Helena Holewa

Członkami Rady przez aklamację zostali: sekretarz: s. Janina Blaut;  

                                                          skarbnik: s. Agnieszka Kura;

                                                          ds formacji: br. Gerard Gabor

Nowo wybrana Rada wobec Przewodniczego Zebrania Wyborczego wyraziła gotowość służenia Wspólnocie.Kapitułę i wizytację zakończono modlitwą wg. Rytuału.

Redakcja

TERMINARZ spotkań na 2020 rok

WSPÓLNOTY  Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

Parafia pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa

w Gogolinie 

(spotkania odbywają się w salce na plebani  lub pod chórem w kościele)

 

 

Miesiąc

 

Termin     /  godz.

 

Dzień / uwagi

 

Styczeń

 

25.01.2020 godz. 7.30

 

sobota

 

Luty

 

29.02.2020 godz. 7.30

 

sobota

Marzec

27.03.2020  godz. 7.30 

Piątek - Spotkania formacyjne zawieszone 

             z  powodu Pandemii Koronowirusa

Kwiecień

24.04.2020 godz. 7.30

Piątek - Spotkania formacyjne zawieszone 

              z  powodu Pandemii Koronowirusa

Maj

08.05.2020 godz. 7.30

Piątek - Spotkania formacyjne zawieszone 

              z  powodu Pandemii Koronowirusa

 

Czerwiec

 

05.06.2020 godz. 7.30

 

piątek

 

Lipiec

 

10.07.2020 godz. 7.30

 

piątek

 

Sierpień

 

07.08.2020 godz. 7.30

 

piątek

 

Wrzesień

 

11.09.2020 godz.7.30

 

piątek

 

Październik

 

04.10.2020 godz. 11

niedziela

Msza Św. w intencji żyjących i zmarłych ze WM FZŚ w Gogolinie;

 

Listopad

 

13.11.2020 godz. 7.30

 

piątek

 

Grudzień

 

08.12.2020 godz.  7.30

 

wtorek

 

 

 

 

 

 

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie,

Mówię Panu: Ty jesteś Panem moim, 

Nie ma dla mnie dobra poza Tobą …”

(Psalm 16)

TERMINARZ  ĆWICZEŃ  DUCHOWYCH

DLA  BRACI  I SIÓSTR  FZŚ  REGIONU  OPOLE - GLIWICE

                      w  2020  roku

Rada Regionalna na spotkaniu w dniu 16.11.2019 r. ustaliła program spotkań dla Sióstr i Braci FZŚ Regionu Opole – Gliwice na rok 2020:

      1.  Dzień Radości w parafii św. Antoniego w Zdzieszowicach 18 kwiecień (sobota) godz.13                                                       spotkanie  braterskie FZŚ, Młodzieży Franciszkańskiej i Rycerzy św. Franciszka.           

2.   Dzień pokuty – nocne czuwanie w Sanktuarium św. Józefa w Prudniku - Lesie

 w dniu 15/16 maja (piątek / sobota), początek o godz. 2000, zakończenie o godz. 500.

3.  Obchody kalwaryjskie na Górze św. Anny w dniu 1 czerwca (poniedziałek), w święto NMP Matki Kościoła, początek o godz. 900.

4.  Ogólnopolska  pielgrzymka  na Jasną Górę w dniu 18 lipca (sobota), poprzedzona nocnym  czuwaniem z 17/18 lipca.

5.  Dzień wspólnotowy, odpust Porcjunkuli w Sanktuarium św. Józefa w Prudniku – Lesie 
 dniu 2 sierpnia (niedziela) ku czci Matki Bożej Anielskiej.

6.  Dzień modlitw o nowe powołania do naszych wspólnot w dniu 14 sierpnia  Góra św. Anny     godz.1700.  -  procesja różańcowa do kościoła w Porębie, 1815  Msza św.

7.  Dni duchowości franciszkańskiej w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny,

w dniach  4 – 6  września (piątek – niedziela), początek o godz. 1700.

8.  Czuwanie nocne w kościele Św. Trójcy w Opolu u Franciszkanów,

w dniu 3/4 października, rozpoczęcie: Mszą św. o godz. 1900.

9.  Rekolekcje w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny w dniach  26 – 29  listopada

(czwartek – niedziela), początek o godz. 1700.

   10.  Nabożeństwa przy żłobku:

- w Bazylice św. Anny na Górze św. Anny      w 2 niedzielę stycznia 2021 r. naboż. o godz.1400.  

- u  oo.Franciszkanów w Borkach Wielkich    w 1 niedzielę stycznia 2021 r. naboż. o godz.1500.

- u  oo.Franciszkanów w Opolu           w  2 niedzielę stycznia 2021 r.; rozp. Mszą św.godz.1500

Podstawowym celem każdego z nas jest dążenie do świętości. By ten cel sobie przybliżyć, zapraszamy wszystkich do jak najliczniejszego udziału w powyższych ćwiczeniach duchowych.

o. Marian Szymański OFM Conv.        o. Miron Górecki OFM        o. Kunibert Kubosz OFM    Asystenci  Duchowi Franciszkańskiego  Zakonu  Świeckich

                                                                                                              s. Urszula Szramka

Przełożona Regionalna

Góra św. Anny,  17 listopada  2019 r. -  uroczystość św. Elżbiety Węgierskiej

 

Redakcja

Franciszkanie świeccy poprzez profesję

zobowiązują się żyć w swoim świeckim stanie

Ewangelią według duchowości franciszkańskiej.

(KG 8.1)

 

 

DNI  DUCHOWOŚCI FRANCISZKAŃSKIEJ

6 -  8  września 2019r.

 

 

 

SIOSTRY I  BRACIA  W ŚWIĘTYM NASZYM OJCU FRANCISZKU

 

 

Konstytucje Generalne FZŚ w art. 8 stanowią:

1. Franciszkanie świeccy poprzez profesję zobowiązują się żyć w swoim świeckim stanie Ewangelią wg duchowości franciszkańskiej.

2. Starają się w świetle wiary pogłębiać wartości i zasady życia ewangelicznego, zgodnie z Regułą FZŚ, na podejmowanej nieustannie drodze nawrócenia i formacji (...).

 

Tegoroczne dni duchowości franciszkańskiej mają nam dopomóc w wypełnianiu ww. zadań w naszym codziennym życiu. Mają nam wskazać wartości duchowości franciszkańskiej i także zasady życia, abyśmy poprzez przemianę wewnętrzną mogli tak kształtować swój sposób myślenia i działania jak to czynił św. Franciszek.

 

Dlatego też zapraszamy Was na Dni Duchowości Franciszkańskiej do Domu Pielgrzyma na Górę św. Anny w dniach  6 – 8 września 2019r., rozpoczęcie w piątek godz.1700, które poprowadzi nasz asystent o. Marian Szymański OFM Conv.

Do uczestnictwa w Dniach Duchowości zapraszamy wszystkie Siostry i wszystkich Braci, a szczególnie powinni w nich wziąć udział przełożeni wspólnot miejscowych oraz mistrzowie formacji, gdyż to oni mają we wspólnotach koordynować działania formacyjne, pouczać i umacniać Siostry i Braci będących w okresie formacyjnym, dla nich to zostanie przeprowadzone szkolenie, które poprowadzi Radna ds. formacji w Regionie siostra Jolanta Nowińska.

 

Drogie Przełożone, Drodzy Przełożeni Wspólnot miejscowych, wspierajcie i zachęcajcie słowem i przykładem Siostry i Braci do udziału w Dniach Duchowości. Pamiętajmy, abyśmy wdzięczni za dar powołania odpowiedzieli modlitwą i czynem, a przez swoje świadectwo życia innym mogli pomagać w dążeniu do doskonałości chrześcijańskiej.

 

Z franciszkańskim pozdrowieniem  POKÓJ  I  DOBRO

 

 

W imieniu Rady Regionalnej

s. Urszula Szramka

przełożona regionalna

Góra św. Anny, dnia 08.08.2019r.                            

 

PROGRAM   DNI  DUCHOWOŚCI   FZŚ

w dniach od  06.09.  do 08.09.2019 r.

 

06.09. 2019 - piątek

1700      - Nieszpory, Konferencja o. Mariana

1800      - Kolacja

1900      - Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

2000      - Msza św. z nauką

2100      - Apel Jasnogórski

 

07.09. 2019 - sobota

  730      - Modlitwy poranne, Jutrznia

  800      - Śniadanie

  900      - Konferencje:   -  Ojca Mariana „apostolat w FZŚ”

                                    - Szkolenie formacyjne dla przełożonych wspólnot miejscowych

                                        i mistrzów formacji – poprowadzi Radna ds. formacji w Regionie. 

1015      - Koronka franciszkańska ku czci Siedmiu Radości NMP

1100       - Msza św. z nauką

1230      - Obiad

1500   - Adoracja Najświętszego Sakramentu, Koronka do Miłosierdzia Bożego

1600   - Konferencja o. Mariana

1730      - Nieszpory

1800   - Kolacja

1900      - Wieczór braterski, rozmowy, świadectwa, zapytania.

2100      -Apel i wystawienie Najświętszego Sakramentu - całonocna adoracja w ciszy.

 

08.09. 2019 - niedziela

  730      - Modlitwy poranne, Jutrznia.

  800      - Śniadanie

  900      - Godzinki ku czci św. Franciszka z Asyżu i Litania 

1000      - Msza św. z nauką, błogosławieństwo sakramentalne, rozesłanie 

1200      - Obiad

 

Czytaj więcej: Spotkanie Trzeciego Zakonu św. FranciszkaW niedzielę 11 czerwca odbyło się comiesięczne spotkanie Wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Gogolinie. Podczas wspólnej modlitwy, formacji i kawie można lepiej poznać piękną duchowość św. Franciszka z Asyżu. Zapraszamy nowych członków i sympatyków do Wspólnoty. 

Kolejne niedzielne spotkania w 2017 roku w sali na plebanii: o godz. 16.30:

Lipiec 09.07.; Sierpień 13.08.; Wrzesień 10.09.,
Październik 08.10.; Listopad 05.11.; Grudzień 08.12. (piątek)

Gabriela Hellfeuer

 

Czytaj więcej: Trzeci Zakon św. Franciszka w naszej parafii

Trudno ustalić datę założenia Franciszkańskiego Zakonu Świeckich przy Parafii kościoła pod wezwaniem NSPJ w Gogolinie. Wspólnota posiada AKT EREKCYJNY z dnia 31 maja 2008 r. wydany przez O. Wacława Stanisława Chomika Ministra Prowincjonalnego Prowincji Św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych. Wspólnota liczy 9 profesów wieczystych (8 sióstr i 1 brat ) oraz 1 postulant. Spotkania Wspólnoty odbywają się w kościele parafialnym NSPJ w Gogolinie lub salce parafialnej, w drugą niedzielę miesiąca lub w dni świąteczne.

TERMINARZ SPOTKAŃ WSPÓLNOTY FZŚ w Gogolinie na rok 2017