Teologia

b_250_250_16777215_00_images_Grafiki_Varia_Malzenstwo.jpgPrzymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu" Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK) 1601

INFORMACJE PRAKTYCZNE DOTYCZĄCE FORMALNOŚCI ZWIĄZANYCH Z ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA:

1. Para która chce się pobrać w Kościele Katolickim powinna wcześniej przygotować się do tego sakramentu, a jednym z etapów przygotowania jest uczestnictwo w kursie przedmałżeńskim.

2. Drugim etapem przygotowania do małżeństwa jest spisanie protokołu przedmałżeńskiego. Na spisanie protokołu należy się wcześniej umówić z księdzem. Najwcześniej sześć miesięcy przed wyznaczoną datą ślubu. Osoby mieszkające za granicą prosimy o kontakt wcześniej. 

 

Dokumenty konieczne do przygotowania protokołu przedmałżeńskiego:

a) Metryki chrztu z zaznaczniem sakramentu bierzmowania, a także adnotacją o tym, że są one wybrane do sakramentu małżeństwa. Ważność metryki chrztu wynosi sześć miesięcy do daty ślubu. Jeśli ktoś był bierzmowany w innej parafii niż parafia chrztu, a jego bierzmowanie nie jest zaznaczone na metryce, to powinien przynieść także zaświadczenie o bierzmowaniu z odpowiedniej parafii.

b) Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego i poradni małżeńskiej. Świadectwa ukończenia kursu przedmałżeńskiego otrzymane w szkole średniej nie są już uznawane.

c) Dokładny adres parafii w której para zamierza zawrzeć sakrament małżeństwa, wraz z kodem, ulicą, a także diecezją na terenie której znajduje się parafia.

d) Paszport lub dowód osobisty.

e) Osoba, która została ochrzczona w innym kościele chrześcijańskim powinna przynieść zaświadczenie o chrzcie świętym ze swojego kościoła, pamiętając aby na metryce była podana dokładna nazwa kościoła. W takim przypadku każda metryka jest ważna, niezależnie od daty jej wydania.

f) Osoby, które nie należą do Kościoła Katolickiego, są z kościołów chrześcijańskich, innej religii lub niewierzące, muszą osobiście w obecności księdza napisać oświadczenie, że znają zasady Kościoła Katolickiego odnośnie do wychowania dzieci, a także praktykowania wiary. Jednocześnie powinny wyrazić zgodę na chrzest dzieci w Kościele Katolickim, a także zobowiązać się do pomocy w praktykowaniu i wychowaniu dzieci stronie katolickiej.

g) Jeśli ślub będzie konkordatowy należy pobrać odpowiednie druki w Urzędzie Stanu Cywilnego. 

h) Pary, które już wcześniej zawarły cywilny związek małżeński muszą przynieść świadectwo ślubu cywilnego, a także dołączyć listę adresów z datami pod którymi mieszkały jako małżeństwo cywilne.

i) Osoby, które wcześniej były w związku cywilnym z inną osobą, niż ta z którą teraz chcą zawrzeć sakrament małżeństwa muszą przynieść certyfikat wcześniejszego ślubu, a także dokument rozwodowy. Ponadto muszą także podać listę miejsc z datami gdzie mieszkali jako małżeństwo cywilne. W takich sytuacjach konieczne jest skontaktowanie się z duszpasterzem, aby wypełnić prośbę o uznanie stanu wolnego. Zaleca się, aby nie planować daty ślubu, zanim nie dopełni się tego wymagania, a skontaktować się z duszpasterzem najszybciej jak się da.

j) W przypadku, gdy któryś z narzeczonych jest wdową lub wdowcem należy także przynieść akt zgonu.

3. Zapowiedzi przedślubne ukazują się w parafii, gdzie chodzimy do kościoła. 

4. Na spisanie protokołu należy się umówić w kancelarii parafialnej na osobny termin. 

5. W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań należy skontaktować się z duszpasterzem.