1. Czas wakacji, urlopów i odpoczynku jest okazją do pogłębienia relacji z Bogiem. Dobrze jest, gdy czynimy to poprzez spotkania z Jezusem na Eucharystii, lekturę Pisma Świętego oraz codzienną modlitwę. Dziś, o godz.16.00 spotkanie członków Róż Żywego Różańca (najpierw w kościele, a potem w ogrodzie).
O godz.17.30 nieszpory niedzielne.

2. Podczas wakacji kancelaria będzie czynna po mszach świętych.

3. Kolekta za tydzień na potrzeby parafii.

4. W sobotę od godz.17.30 okazja do spowiedzi świętej. 

Sebastian Cebula