20 grudnia podczas nabożeństwa inaugurującego Rok Święty Miłosierdzia odbyło się zaprzysiężenie nowo wybranej Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Ksiądz Proboszcz Aleksanser Sydor w homilii podkreślił znaczenie Bożego miłosierdzia oraz przypomniał jak ważne jest angażowanie się w sprawy Kościoła wiernych, szczególnie Rady Duszpasterskiej. Następnie nowi Radni złożyli uroczyste ślubowanie.


Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej , kadencja 2015 – 2020


Członkowie Rady z nominacji proboszcza: Lakota Jan, Łakomy Dorota, Maicher Barbara

Członkowie Rady z wyboru parafian: Cebula Sebastian, Gabor Joachim, Grochla Michaela, Lepich Leonard, Łakomy Jerzy, Mrocheń Artur, Mróz Urszula, Nędza Maria, Pekar Piotr, Przybyła Jan, Stanek Walter