Pierwsza zbiórka na malowanie kościoła przeprowadzona przez Parafialną Radę Duszpasterską 12 lutego 2017 r. wyniosła:

7.479 Zł. 6 Euro i 49 Centów. Z wszelkie ofiary dziękujemy! 

Jak można wesprzeć remont naszego kościoła?
Odliczenie podatkowe darowizny na cele kultu religijnego

Jaką formę może mieć darowizna?
Osoby, które wspierają nie tylko duchowo, ale i finansowo lub rzeczowo Kościół, mogą zmniejszyć swoje zobowiązanie w podatku dochodowym. Ustawodawca przewidział bowiem dla nich odliczenia, czyli tzw. darowizny na cele kultu religijnego. Przykładowo darowizna na remont, czy budowę kościoła, a także jego niezbędnego wyposażenia jest darowizną na cele kultu religijnego

Darowizna finansowa
Odliczenie darowizn na cele kultu religijnego zostało uregulowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawa wskazuje wprost, iż dochód stanowiący podstawę opodatkowania ulega pomniejszeniu o wartość darowizn przekazanych na cele kultu religijnego. Jego wysokość nie może przekroczyć 6% dochodu (łącznie z darowiznami na inne cele, czyli pożytku publicznego i krwiodawstwa). Odliczeniu podlegają darowizny jedynie przekazane w danym roku. W przypadku darowizn pieniężnych należy posiadać dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

Darowizna rzeczowa
Jeżeli natomiast darowane są rzeczy, należy posiadać dokument, z którego jednoznacznie wynikają dane identyfikujące darczyńcę, wartość przekazanej darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu. Powyższe informacje winny znaleźć się na jednym dowodzie. Przy darowiznach rzeczowych należy dokonać ich wyceny.

Dla kogo odliczenie?
Z ulgi mogą skorzystać podatnicy rozliczający się na formularzach PIT-28, PIT-36 i PIT-37. Wykazuje się ją w załączniku PIT/O i następnie przenosi do zeznania rocznego. W PIT/O, oprócz wartości darowizny, obowiązkowo należy wskazać także kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.
Wykazanie ulgi z tytułu danej darowizny w jednym zeznaniu podatkowym (np. PIT-28) powoduje, że podatnik nie może jej powtórnie wykazać (w stosunku do tej samej darowizny) w innym zeznaniu (np. PIT-37).

Dane do przelewów z Polski:

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. Strzelecka 30
47-320 Gogolin
Numer konta bankowego:
41 8883 0005 2001 0000 2655 0001
Tytułem: Darowizna na cele kultu religijnego – remont kościoła

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Malowanie kościoła rozpoczęte!

b_350_232_16777215_00_images_Grafiki_2017_DSC_0069.JPGW poniedziałkowy poranek, 6 lutego 2017 rozpoczęło się planowane od dłuższego czasu malowanie wnętrza kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gogolinie. Inwestycja jest poważna. Obejmuje gruntowne malowanie ścian, ławek, stolarki i drzwi. Przy okazji zostaną wykonane inne prace, które powinny zostać ukończone przed malowaniem. Na przykład modernizacja oświetlenia, zmieniająca dotychczasowe halogeny oświetlające prezbiterium na energooszczędne lampy LED-owe. W pierwszej kolejności firma malarska ustawiła rusztowania w tylnej części świątyni oraz na chórze. Na rusztowaniu zawisły siatki ochronne z logo Dekoral® – głównego sponsora przedsięwzięcia, który nieodpłatnie przekazał zdecydowaną większość materiałów malarskich, jakie będą wykorzystywane podczas remontu. Ławki zostały zabezpieczone folią zasponsorowaną przez firmę B+K Polska. Godnym podkreślenia jest fakt, że pomoc Dekorala nie ogranicza się tylko do dostarczenia materiałów, ale wykonawcy mogą liczyć również na merytoryczne wsparcie doradcy technicznego, dzięki któremu mogą wybrać materiały optymalnie dopasowane do rodzaju powierzchni.