1. Jezus jest Prawdą i Życiem. Jego prawda jest życiem. Zostaliśmy zaproszeni na Eucharystię – Ucztę, podczas której On daje nam Chleb żywy – swoje Ciało, abyśmy mieli życie i żyli na wieki. Tę prawdę uczmy się nieustannie odkrywać.
O godz.17.30 nieszpory niedzielne.

2. We wtorek (24.08.) święto św. Bartłomieja Apostoła. Tradycja głosi, że zaniósł on Ewangelię aż do Indii, gdzie poniósł śmierć męczeńską.

3. W czwartek (26.08.) uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Nasze myśli i serca kierujemy na Jasną Górę, gdzie bije serce naszego narodu. Kierują tam swoje kroki miliony pielgrzymów.

4. W sobotę o godz.17.30 okazja do spowiedzi świętej.

5. W przyszłą niedzielę (29.08.) o godz.17.30 nieszpory niedzielne, podczas których zostaną poświęcone tornistry i przybory szkolne dzieciom klas I, które rozpoczynają naukę w szkole.
 Serdecznie zapraszam dzieci i ich rodziców na wspólną modlitwę.

Sebastian Cebula