1. Przez dogmat o Wniebowzięciu NMP Kościół przypomina nam, że powołaniem każdego z nas jest zjednoczenie z Bogiem. Dążymy do Niego w naszym życiu doczesnym. Bóg wzywa nas do nieba, gdzie dla każdego jest przygotowane miejsce od założenia świata.

Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Wydziału Teologicznego w Opolu
O godz.17.30 nieszpory niedzielne.

2. W tym tygodniu liturgiczne wspomnienia: We wtorek (17.08.) św. Jacka – głównego patrona metropolii górnośląskiej, w piątek (20.08.) św. Bernarda.

3. W tym tygodniu odbędzie się 45 Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę. Tegoroczne hasło pielgrzymki brzmi:” Życiem eucharystycznym wypełnić codzienność”. Każdy dzień będzie miał również akcent przygotowujący uczestników do beatyfikacji Stefana kardynała Wyszyńskiego. Tak, jak w ubiegłym roku nie będzie możliwości nocowania w domach. Łączmy się duchowo z pielgrzymami. Wszelkie informacje oraz materiały pomocnicze zamieszczone będą na stronie: www.pielgrzymka-opolska.pl

4. W sobotę o godz.17.30 okazja do spowiedzi świętej. 

Sebastian Cebula