1. Symbolem miłości Chrystusa jest Jego przebite Serce, z którego wypłynęła Krew i Woda. To był jeden z najważniejszych momentów życia Jezusa. To Najświętsze Serce Pana Jezusa patronuje naszej wspólnocie parafialnej i naszej świątyni. Kult Serca Bożego niech wyraża się w upodobnieniu własnego serca do Serca Mistrza. Wołamy: „Jezu cichy i pokornego Serca, uczyń serca nasze według Twego Serca”.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii.

O godz.17.00 nabożeństwo fatimskie, różaniec i procesja.

2. Jutro (14.06.) o godz.18.00 w kaplicy Miłosierdzia Bożego na cmentarzu msza święta odpustowa za zmarłych naszych parafian oraz wszystkich spoczywających na naszym cmentarzu. O godz.17.30 różaniec za zmarłych.

3. W czwartek o 16.30 msza święta dla dzieci szkolnych, podczas której dzieci z klas III otrzymają świece pierwszokomunijne. O godz.18.00 msza święta dla młodzieży.

4. W sobotę o godz.17.30 okazja do spowiedzi świętej.

5. W przyszłą niedzielę po mszach świętych zbiórka do puszek na Wydział Teologiczny w Opolu. 

Sebastian Cebula