1. W Chrystusie istnieje jedność – jest On Bogiem i Człowiekiem. Wielokrotnie widzimy Jezusa, który przejawia czysto ludzkie emocje i zachowania, pochyla się nad każdym człowiekiem z wielką miłością, lituje się nad ludźmi. Taki również jest Bóg – pochyla się nad każdą ludzką biedą i doskonale rozumie naszą sytuację. Każda Eucharystia jest dziękczynieniem za to, że Bóg jest wśród ludu. Teraz i zawsze.

Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby parafii. Za złożone ofiary Bóg zapłać!

Dzisiaj rozpoczynamy trzydniową adorację Najświętszego Sakramentu, która bezpośrednio przygotowuje nas do głębokiego przeżycia okresu Wielkiego Postu:

Plan adoracji:

       niedziela (14.02.):
       12.00 – 13.00 – Świecka Rodzina Franciszkańska
       13.00 – 14.00 – wierni ze Strzebniowa
       14.00 – 15.00 – wierni od torów w stronę Otmętu
       15.00 – 15.30 – dzieci i młodzież
       15.30 – 16.30 – adoracja w języku niemieckim
       16.30 – 17.30 – wierni od torów w stronę Strzelec Opolskich i Górażdży
       17.30 - nabożeństwo na zakończenie adoracji.

       poniedziałek (15.02.) i wtorek (16.02.):
       7.30 – 8.30 – Świecka Rodzina Franciszkańska
       8.30 – 9.30 – członkowie Róż Żywego Różańca
       9.30 – 10.30 – wdowy i samotni
       10.30 – 12.30 – wierni od torów w stronę Strzelec Opolskich i Górażdży
       12.30 – 14.30 – wierni od torów w stronę Otmętu
       14.30 – 15.30 – adoracja w języku niemieckim
       15.30 – 16.30 – dzieci i młodzież
       16.30 – 17.30 – mężczyźni i zakończenie adoracji

2. W Środę Popielcową (17.02.) rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Msze święte będą o godz.7.00, 8.30, 16.30 i o 17.30. W czasie mszy świętych poświęcenie popiołu i posypanie głów wiernym. W tym dniu obowiązuje post i abstynencja od pokarmów mięsnych. Post obowiązuje wszystkich między 18 a 60 rokiem życia. Przykazanie Kościelne zobowiązuje wiernych do powstrzymania się od udziału z zabawach w czasie Wielkiego Postu.

Plan nabożeństw wielkopostnych:

Gorzkie Żale: w niedziele o godz.17.15.
Droga Krzyżowa:
- w środy o godz. 17.00 w języku niemieckim
- w czwartki o godz. 16.30 dla dzieci,
- w piątki o godz. 17.00 dla dorosłych i młodzieży z wypominkami za zmarłych.
Za udział w nabożeństwach wielkopostnych można uzyskać odpust zupełny.

3. Od Środy Popielcowej do I Niedzieli Wielkiego Postu obchodzimy kwartalne dni modlitw o ducha pokuty.

4. Wielki Post, to czas szczególnego zgłębiania tajemnicy cierpienia i zbawczej śmierci na krzyżu naszego Pana Jezusa Chrystusa. To również czas wyciszenia i głębokiej refleksji nad swoim życiem, jego celem i codziennością.

5. W czwartek o godz.16.30 Droga Krzyżowa i msza szkolna, o godz.18.00 msza święta dla młodzieży. W piątek o godz.17.00 pierwsza Droga Krzyżowa.

6. W sobotę o godz.17.00 okazja do spowiedzi świętej.

7. Nauki przedmałżeńskie dla naszego dekanatu odbędą się w terminach: 20.02. oraz 13.03. o godz.14.00 w kościele pw. św. Jacka w Kamieniu Śląskim. 

Sebastian Cebula