1. Trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Nie możemy się ograniczać jedynie do modlitwy, lecz pod jej wpływem mamy zmieniać swoje postępowanie. Pamiętajmy o słowach Pana Jezusa: „..chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie...”(J 17,22)
O godz.17.30 nabożeństwo kolędowe.

2. Jutro (25.01.) przypada święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła. Gorliwy faryzeusz i prześladowca pierwszego Kościoła po tym, jak ukazał mu się Zmartwychwstał Chrystus, został Jego uczniem i poświęcił resztę życia szerzeniu Ewangelii. Dzięki temu stał się Apostołem Narodów.

3. W czwartek o godz.16.30 msza święta dla dzieci szkolnych, o 18.00 msza święta dla młodzieży.

4. W sobotę o godz.17.00 okazja do spowiedzi świętej.

5. W przyszłą niedzielę o godz.16.00 tradycyjne pożegnanie Żłóbka. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie wykonawcy (śpiew, gra na instrumencie). Należy podać tytuł kolędy, sposób wykonania oraz imię i nazwisko dziecka. Zgłoszenia do 29.01.2021r. przyjmuje Ksiądz Wikary oraz Panie Organistki.

Sebastian Cebula