1. W pierwszą niedzielę Nowego Roku pragniemy powierzyć Chrystusowi nowy czas. Dostrzegamy Jezusa, który przychodzi, aby nas odkupić, by nadać sens naszym dniom, by ukazać perspektywę wieczności, do której jesteśmy zaproszeni. W każdej Eucharystii odkrywamy na nowo miłość Boga, która staje się dla każdego z nas pokarmem na drogę.
Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby diecezji i Seminarium Duchownego.
O godz.17.30 nabożeństwo kolędowe.

2. W środę (6.01.) uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Msze święte będą jak w niedzielę. Kolekta w tym dniu przeznaczona jest na Krajowy Fundusz Misyjny.

3. W czwartek (7.01.-pierwszy miesiąca) o godz.9.00 msza święta dla seniorów o nowe powołania kapłańskie i zakonne, w tym z naszej parafii. Potem całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu według planu:

Plan adoracji:

       9.30 – 10.30 – Świecka Rodzina Franciszkańska,
       10.30 – 11.30 – wierni od torów w stronę Otmętu,
       11.30 – 12.30 – członkowie Żywego Różańca,
       12.30 – 13.30 – wierni od torów w stronę Górażdży i Strzelec Opolskich,
       13.30 – 14.30 – adoracja w języku niemieckim,
       14.30 – 16.00 – adoracja dowolna
       16.00 – 16.30 – dzieci, młodzież, zakończenie adoracji
      

4. W sobotę (9.01.) od godz.8.30 odwiedziny chorych (tylko na zgłoszenia).
O godz.17.00 okazja do spowiedzi świętej.

5. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona jest na potrzeby parafii.
O godz.16.00 wspólne kolędowanie z udziałem ministrantów, Dzieci Maryi i scholi dziecięce 

Sebastian Cebula