Poniedziałek 14.06.2021

7:00 Za †ojca Józefa, matkę Mariannę, rodziców Helenę i Konstantego, siostrę Teresę, 3 braci i za wszystkich ††z pokrewieństwa.

18:00 NA CMENTARZU: Za ††parafian.

Wtorek 15.06.2021

7:00 Za †ojca Bronisława Ziegert w rocznicę śmierci, matkę Agnieszkę, brata Alojzego i ojca Ludwika Kałuża.

18:00 Za †męża, ojca i dziadka Roberta Sleziona w dniu urodzin.

Środa 16.06.2021

7:00 1. Za †brata Aleksandra Bartosiewicza w 30 dzień po śmierci.
         2.

Czwartek 17.06.2021

16:30 Za †córkę Paulinę Pierzchała w dniu urodzin.

18:00 Za ††rodziców Wilhelma i Albinę, córkę Basię i za dusze w czyśćcu cierpiące.

Piątek 18.06.2021

7:00

18:00 1. Za ††rodziców Irmgardę i Reinholda Mitula oraz za ††z pokrewieństwa.
           2. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie w intencji Katarzyny i Jacka z okazji rocznicy ślubu.

Sobota 19.06.2021

7:00 Za ††rodziców i dziadków Filipa i Paulinę Adamiec i za ††z pokrewieństwa.

18:00 1. Za †matkę Martę Paterok w dniu urodzin, ojca Alojzego, brata Joachima, teścia Józefa Koptoń i za wszystkich ††z pokrewieństwa Paterok – Koptoń – Kowolik.
           2. Za ††rodziców Józefa i Szarlotę Droździoł i za ††z pokrewieństwa.

XII Niedziela Zwykła 20.06.2021

7:00 Za †męża i ojca Leona Sznajder w 22 rocznicę śmierci.

8:15 Za †męża, ojca i dziadka Jana Grochla, ojca Antoniego Polański, teściową Marię Grochla oraz za ††z pokrewieństwa.

9:30 Za ††rodziców Gertrudę i Antoniego Tomeczek, ojca Herberta Rosa, ††dziadków i za ††z pokrewieństwa.

11:00 1. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze i zdrowie w rodzinie w intencji Teresy Drost z okazji 80 urodzin.
           2. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze i zdrowie w intencji Petra Pollok z okazji 50 urodzin.

18:00 Za ††rodziców i teściów Romanek – Paterok, brata Jerzego, szwagierkę Różę, szwagra Jerzego oraz za ††Teresę i Bolesława Basista.
 

Sebastian Cebula